برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مطالب/ حضور رئیس مجلس نخجوان و هیات همراه در دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
     
پنجشنبه 21 خرداد 1394
مطالب/ بازدید مقامات دانشگاه یوزونجو ییل کشور ترکیه از دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
     
جمعه 25 مهر 1393
مطالب/ برگزاری كنگره بین‌المللی و میان دوره‌ای جراحان مغز و اعصاب ایران در دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
     
سه شنبه 22 مهر 1393
مطالب/ گزارش دیدار دکتر بهروز زیاد علیزاده از دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
     
پنجشنبه 27 شهريور 1393
مطالب/ گزارش از سفر جناب پروفسور مجید سمیعی و هیأت همراه به دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
     
چهارشنبه 12 شهريور 1393
مطالب/ بازدید دکتر فوزیه عثمان، استاد دانشگاه پوترا مالزی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
     
چهارشنبه 5 شهريور 1393
مطالب/ معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری مرکز تحقیقات علوم اعصاب...                            
      معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری مرکز تحقیقات علوم اعصاب، گروه نورولوژی دانشکده پزشکی، گروه علوم اعصاب دانشکده علوم نوین پزشکی برگزار می نماید:
چهارشنبه 9 اسفند 1391
مطالب/ ديدار رياست دانشگاه علوم پزشكي تبريز با هياتي از پژوهشگران و اساتيد برجسته دانشگاه هاي كشور عراق                            
     
پنجشنبه 26 بهمن 1391
مطالب/ بازدید هیات بازرسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه بهداشت و درمان ورزقان                            
     
هیات بازرسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه بهداشت ودرمان ورزقان بازديد كرد.

دوشنبه 8 آبان 1391
مطالب/ پیوستن دانشگاه علوم پزشکی تبریز در فهرست دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی برتر جهان                            
     
چهارشنبه 1 شهريور 1391