برچسب شده با پزشکی مبتنی بر شواهد
مطالب/ برگزاری دومین کنگره بین المللی فانکشنال اورولوژی در مرداد ماه 1397                            
      دومین کنگره بین المللی فانکشنال اورولوژی در روزهای 26-23 مرداد ماه 97 برگزار خواهد گردید.
شنبه 16 تير 1397
مطالب/ برگزاری دوره آموزشی بین المللی مرور نظام مند توسط مدرس استرالیایی                            
      دو دوره کورس آموزشی با عناوین Train to Trainer"" و "Clinical Fellowship Train to Trainer" توسط دکتر ادواردو آروماتاریس از موسسه JBI دانشگاه آدلاید استرالیا برگزار گردید.
يکشنبه 6 اسفند 1396