برچسب شده با رییس دانشکده بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی کربلا
مطالب/ 13تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه های علوم پزشکی بغداد و ایران امضا شده است                            
     


13تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه های علوم پزشکی بغداد و ایران امضا شده است


سرپرست هیات دانشگاه های علوم پزشکی عراق و رییس دانشکده بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی کربلا گفت: 13تفاهم نامه تاکنون بین دانشگاه های بغداد و ایران امضا شده است.

پنجشنبه 26 بهمن 1391