برچسب شده با روابط عمومي مديريت روابط بين الملل
مطالب/ ديدار رياست دانشگاه علوم پزشكي تبريز با هياتي از پژوهشگران و اساتيد برجسته دانشگاه هاي كشور عراق                            
     
پنجشنبه 26 بهمن 1391