برچسب شده با دکتر مصطفی قانعی
مطالب/ معاون تحقیقات و فناوری خبرداد؛ دستیابی ایران به رتبه چهارم علمی دنیا در سال 2018                            
      معاون تحقیقات و فناوری از دستیابی کشورمان به رتبه چهارم علمی دنیا در سال 2018 براساس پیش‌بینی یکی از پایگاه‌های رتبه‌بندی علمی جهان خبر داد .
پنجشنبه 20 مهر 1391
مطالب/ پیوستن دانشگاه علوم پزشکی تبریز در فهرست دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی برتر جهان                            
     
چهارشنبه 1 شهريور 1391