برچسب شده با گزارش
مطالب/ گزارش دیدار دکتر بهروز زیاد علیزاده از دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
     
پنجشنبه 27 شهريور 1393
مطالب/ گزارش از سفر جناب پروفسور مجید سمیعی و هیأت همراه به دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
     
چهارشنبه 12 شهريور 1393