برچسب شده با روانپزشکی
مطالب/ برگزاری جلسه سخنرانی و کارگاه آموزشی توسط استاد روانپزشکی دانشگاه گرونینگن هلند در مرکز آموزشی-درمانی رازی                            
      پروفسور Wim Veling استاد روانپزشکی دانشگاه گرونینگن هلند کارگاه آموزشی در مرکز آموزشی-درمانی رازی برگزار خواهند نمود.
يکشنبه 9 ارديبهشت 1397
مطالب/ سمینار بین المللی تازه های نورولوژی،رادیولوژی و روانپزشکی                            
     
شنبه 11 مهر 1394