برچسب شده با تفاهم نامه
مطالب/ بازدید هیئت بیمارستان اودنسه دانمارک از دانشگاه                            
      هیئت دانشگاه اودنسه دانمارک و بیمارستان این دانشگاه از واحدهای مختلف دانشگاه بازدید به عمل آورد.
شنبه 18 فروردين 1397
مطالب/ امضای تفاهم نامه همکاری مشترک مابین دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشگاه جنوب دانمارک                            
      -
سه شنبه 7 دي 1395
مطالب/ امضای تفاهم نامه همکاری مابین دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشگاه بصره عراق                            
      -
شنبه 7 آذر 1394
مطالب/ امضاي تفاهم نامه همكاري بين دانشگاه علوم پزشكي تبريز و دانشگاه پاريس                            
      -
سه شنبه 5 آبان 1394