برچسب شده با دکتر صومی
مطالب/ انتصاب پروفسور پل فلمینگ کارلسن به عنوان استاد افتخاری دانشگاه                            
      -
يکشنبه 14 شهريور 1395
مطالب/ دیدار جمعی از اصحاب رسانه جمهوری آذربایجان با دکتر صومی                            
     
جمعه 1 اسفند 1393