برچسب شده با محققین عراقی
مطالب/ دیدار محققین عراقی شرکت کننده در دوره کوتاه مدت آموزشی نانوتکنولوژی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
      17 تن از محققین عراقی شرکت کننده در دوره کوتاه مدت آموزشی نانوتکنولوژی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز دیدار کردند.
يکشنبه 9 ارديبهشت 1397
مطالب/ برگزاری دوره آموزشی کوتاه مدت ایمونولوژی برای محققین عراقی                            
      -
دوشنبه 2 مرداد 1396
مطالب/ برگزاری دوره آنتی بادی مونوکلونال برای محققین عراقی                            
     
پنجشنبه 25 دي 1393