برچسب شده با مناطق زلزله زده
مطالب/ بازدیدوزیر و معاونان وزارت بهداشت از مناطق زلزله زده آذربایجانشرقی                            
      وزیر و معاونان وزارت بهداشت برای بازدید از مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی صبح امروز وارد تبریز شدند.
پنجشنبه 20 مهر 1391