برچسب شده با سمینار بین المللی
محتوا/ دسترسی سریع واکنش گرا                            
     
شنبه 16 تير 1397
مطالب/ برگزاری سمینار بین المللی تازه های سیستیک فیبروزیس در مرداد ماه 1397                            
      سمینار بین المللی تازه های سیستیک فیبروزیس در تاریخ 4-3 مرداد 97 برگزار خواهد گردید.
شنبه 16 تير 1397
مطالب/ سمینار بین المللی تازه های نورولوژی،رادیولوژی و روانپزشکی                            
     
شنبه 11 مهر 1394