برچسب شده با همایش بین المللی
مطالب/ برگزاری هجدهمین همایش بین المللی پریودنتولوژی ایران در مهر ماه 97                            
      هجدهمین همایش بین المللی پریودنتولوژی ایران از تاریخ 97/7/25 لغایت 97/7/27 برگزار خواهد گردید.
چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397
مطالب/ همایش بین المللی تغییرات اقلیمی و نظام سلامت                            
      همایش بین المللی تغییرات اقلیمی و نظام سلامت در روزهای های 24 و 25 آبان ماه 1396 در محل دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار می گردد.
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات پایان خرداد ماه 1396 و آخرین مهلت ارسال اصل مقالات پایان مرداد ماه 1396 می باشد.

سه شنبه 3 مرداد 1396
مطالب/ اولین همایش بین المللی تغذیه: از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینی                            
      دانشگاه علوم پزشکی مشهد شهریور 96
سه شنبه 20 تير 1396