برچسب شده با دانشجوی خارجی
مطالب/ برگزاری آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی (سامفا) برای دانشجویان خارجی در ایران                            
      نخستین آزمون سنجش استاندارد مهارت هاي زبان فارسي (سامفا) به صورت همزمان در دانشگاه هاي تهران، بين المللي امام خميني (ره) قزوين، مشهد، بوعلي سينا همدان و دانشگاه اصفهان براي دانشجويان و زبان آموزان غير ايراني برگزار شد.
دوشنبه 7 اسفند 1396
مطالب/ دیدار دانشجویان خارجی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با رئیس دانشگاه                            
      دانشجویان خارجی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با رئیس دانشگاه دیدار نمودند.
شنبه 14 بهمن 1396