برچسب شده با دانشگاه آتاتورک ارزروم
مطالب/ جلسه هماهنگی برگزاری کنگره مشترک فارماکولوژی با مشارکت دانشگاه آتاتورک ارزروم                            
      جلسه هماهنگی برگزاری کنگره مشترک فارماکولوژی با مشارکت دانشگاه آتاتورک ارزروم در تاریخ 23 اردیبهشت 97 در دفتر رئیس دانشکده داروسازی تشکیل شد.
دوشنبه 24 ارديبهشت 1397
مطالب/ حضور هیئت دانشگاه آتاتورک ارزروم در دانشگاه                            
      هیئت 4 نفره دانشگاه آتاتورک ارزروم ضمن بازدید از دانشگاه در خصوص گسترش همکاری های مشترک با مقامات دانشگاه به بحث و تبادل نظر پرداخت.
چهارشنبه 16 اسفند 1396
مطالب/ بازدید هیئت دانشگاه آتاتورک ارزروم از دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
      این دیدار در تاریخ 24 آبان 96 در سالن کنفرانس حوزه ریاست دانشگاه انجام شد .
چهارشنبه 24 آبان 1396
صفحات/ تفاهم نامه ها                            
     
شنبه 8 بهمن 1390