برچسب شده با گراش
مطالب/ سومین کنگره سالانه انکولوژی(سرطان شناسی) در گراش برگزار می شود                            
      دکتر احمد عبدالهی، رییس دانشکده علوم پزشکی گراش و رییس مرکز پیشگیری از سرطان جنوب فارس، از برگزاری سومین کنگره سالانه انکولوژی(سرطان شناسی) در شهرستان گراش خبر داد.
پنجشنبه 12 مرداد 1396