برچسب شده با اعتباربخشی
مطالب/ برگزاری جلسه پرسش و پاسخ در خصوص نحوه اعتباربخشی در دانشکده دندانپزشکی                            
      جلسه پرسش و پاسخ در خصوص نحوه اعتباربخشی در دانشکده دندانپزشکی برگزار گردید.
چهارشنبه 9 اسفند 1396
مطالب/ پاسخ به پرسش های دانشکده تغذیه در خصوص نحوه طی گام های اجرایی اعتباربخشی دانشگاه                            
      نماینده دانشکده تغذیه ضمن حضور در دفتر مدیریت امور بین الملل دانشگاه در تاریخ 96/12/7 با نحوه اعتباربخشی در دانشکده مربوطه آشنا گردید.
چهارشنبه 9 اسفند 1396
مطالب/ برگزاری اولین جلسه اعتباربخشی دانشگاه                            
      اولین جلسه اعتباربخشی دانشگاه با حضور اعضا برگزار گردید.
چهارشنبه 2 اسفند 1396
مطالب/ عناوين کنگره ها و همايش هاي ذيل بهمراه اطلاعات اصلي مربوطه در راستاي ترغيب و تسهيل استفاده اساتيد                            
      ...
سه شنبه 23 خرداد 1391