منوی اصلی
 
  راهنمای ماموریتهای خارجی مسئولین دانشگاه
برای انجام ماموریتهای خارجی به ترتیب گامهای زیر عمل نمایید:

          1- مطالعه شیوه‌نامه
          2- مطالعه فرمهای مربوطه ( فرم ماموریتهای خارجی و فرم گزارش ماموریتهای خارجی)
          3- مطالعه نمودار اجرائی گردش کار
          4- تهیه مدارک لازم شامل اسکن عکس پرسنلی، صفحه اول پاسپورت، آخرین حکم کارگزینی و دعوتنامه (در صورت وجود)
          5- مطالعه سطح، جایگاه و اعتبار علمی واحد خارجی و تهیه گزارشی از مطالعه انجام یافته
          6- تدوین سوابق و دستاوردهای قبلی مرتبط با موضوع ماموریت (در صورت وجود سابقه قبلی)
          7- تدوین دلایل توجیهی، اهداف و دستاوردهای مورد انتظار از انجام ماموریت
          8- تهیه مطلب برای ارائه در حین انجام ماموریت
          9- تدوین برنامه زمانبندی شده با هماهنگی طرف خارجی
          10- تکمیل فرم ماموریت‌های خارجی
          11- ارائه درخواست به انضمام فرم تکمیل شده ماموریت‌های خارجی به واحد محل اشتغال
          12- اقدام براساس نمودار اجرائی گردش کار
 
 
نوشته شده در   يکشنبه بیستم اسفند 1396 
ویرایش شده در يکشنبه بیست و سوم ارديبهشت 1397