منوی اصلی
 
  فرمهای اعضای هیئت علمی وابسته

1- فرمت قرارداد با اعضای هیئت علمی وابسته (word) (pdf)
2- جدول هزینه‌ای معادل سازی شده خدمات اعضای هیئت علمی وابسته (pdf)
نوشته شده در   چهارشنبه بیستم بهمن 1395 
ویرایش شده در شنبه دوازدهم اسفند 1396