منوی اصلی
 
  هدف و فرآیندها
 

هدف :

       مشارکت در تحقق اهداف و برنامه های دانشگاه علوم پزشکی تبریز از طریق برقراری ارتباط با دانشگاه ها و مراجع علمی معتبر جهانی
 
 فرآیندها :

1- پذیرش دانشجوی غیر ایرانی
2- جذب هیئت علمی وابسته و استاد افتخاری
3- دعوت از کارشناسان خارجی
4- برگزاری گردهمائی های علمی بین المللی
5- برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت برای متقاضیان خارجی
6- هماهنگی ماموریت های خارجی مسئولین دانشگاه
7- صدور گواهی انگلیسی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه جهت شرکت در گردهمایی های بین المللی
8- انعقاد تفاهم نامه ها
نوشته شده در   پنجشنبه بیست و نهم دي 1390 
ویرایش شده در پنجشنبه چهاردهم دي 1396