منوی اصلی
 
  تفاهم نامه ها
تفاهم نامه همکاری مشترک با دانشگاه آتاتورک ارزروم
تفاهم نامه همکاری مشترک با دانشگاه خاور نزدیک قبرس (NEU)
تفاهم نامه همکاری مشترک با دانشگاه سلامت و علوم اجتماعی قبرس (CHSSU)
تفاهم نامه همکاری مابین مرکز پزشکی مبتنی بر شواهد دانشگاه و موسسه The Joanna Briggs Institute (JBI) دانشگاه آدلاید استرالیا
تفاهم نامه با دانشگاه گرونینگن هلند
تفاهم نامه با دانشگاه پاریس 13 فرانسه
تفاهم نامه همکاری مشترک با دانشگاه پاریس 7 فرانسه (Paris Diderot)
تفاهم نامه با دانشگاههای اودنسه، کپنهاگ (دانمارک) و پنسیلوانیای آمریکا
تفاهم نامه همکاری مشترک مابین مدیریت روابط بین الملل دانشگاه و دانشکده دامپزشکی دانشگاه بغداد
تفاهم نامه همکاری مشترک مابین مرکز تحقیقات پیشگیری از حوادث جاده ای و مرکز تروما لودویگ بولتزمن اتریش
تفاهم نامه همکاری مشترک  مابین مدیریت روابط بین الملل دانشگاه و دانشگاه ملی خارکیف اوکراین
تفاهم نامه با رئیس بیمارستان لوسرن سوئیس
توافق نامه علمی راه اندازی مجله انگلیسی JECN با انجمن بیماریهای عروق مغزی ترکیه و انستیتو نوروساینس و فارماکولوژی دانشگاه کپنهاگ
تفاه
م نامه با دانشگاه کربلا
تفاهم نامه با دانشگاه طب دولتی باکو
تفاهم نامه با دانشگاه های KILIS 7 ARALIK ، دوزچی و NEU  ترکیه براساس پروتکل مولانا
تفاهم نامه با انستیتو بین المللی علوم اعصاب هانوفر
تفاهم نامه با دانشگاه بصره عراق
تفاهم نامه با دانشگاه هاجت تپه ترکیه
 
نوشته شده در   شنبه هشتم بهمن 1390 
ویرایش شده در سه شنبه چهاردهم آذر 1396