منوی اصلی
 
  مدیر امور بین الملل

نام و نام خانوادگی : دکتر حسین عبدالهی

مدرک تحصیلی : PhD

     رشته تحصیلی : مدیریت بهداشت (اپیدمیولوژی)        

     پست الکترونیک: IRO@tbzmed.ac.ir

     تلفن تماس: 04133341249

           CV

 

نوشته شده در   پنجشنبه ششم بهمن 1390 
ویرایش شده در شنبه یازدهم آذر 1396