منوی اصلی
 
  تماس با ما
نشانی دفتر: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان گلگشت، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، طبقه2 - مدیریت امور بین الملل
پست الکترونیکی:   iro@tbzmed.ac.ir

کارکنان مدیریت امور بین الملل:

مدیر امور بین الملل: دکتر حسین مشهدی عبدالهی
  abdolahih@tbzmed.ac.ir :پست الکترونیکی
 
کارشناس امور بین الملل: سمیه آقابکلو
 agabaklus@tbzmed.ac.ir :پست الکترونیکی
  تلفن تماس:  31771041 -041

کارشناس امور بین الملل: طاهره فریدوند
  faridvandt@tbzmed.ac.ir :پست الکترونیکی
   تلفن تماس:  31771042 -041

کارشناس امور بین الملل: امیر شجاعی
  shojaeia@tbzmed.ac.ir :پست الکترونیکی
  تلفن تماس:  31771043 -041  
نوشته شده در   چهارشنبه پنجم بهمن 1390 
ویرایش شده در يکشنبه نهم ارديبهشت 1397