منوی اصلی
 
  برگزاری گردهمائی های علمی -فرمها
1- فرمت نامه "درخواست برگزاری گردهمائی های علمی بین المللی" (WORD)  (PDF)
2- فرم اخذ مجوز بین المللی (WORD)  (PDF)
3- فرم گزارش نهائی برگزاری گردهمائی های علمی بین المللی (WORD)  (PDF)
4- نمونه تفاهم نامه برگزاری گردهمائی های علمی بین المللی (WORD)  (PDF)
نوشته شده در   شنبه هشتم بهمن 1390 
ویرایش شده در شنبه ششم مرداد 1397