منوی اصلی
 
  برگزاری گردهمائی های علمی(معرفی)
معرفی: همايشهاي علمي بستر مناسبي را براي نشر و ارائه دستاوردهاي علمي فراهم ساخته و امكان نقد و بررسي اين يافته ها را درجامعه علمي به دست مي دهد و توفيق همايشهاي علمي در گرو تحقق موارد مذكور مي باشد بنابر اين سياستهاي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در زمينه برگزاري همايش هاي علمي بر آن است تا هر چه بيشتر بر غناي علمي اين همايشها افزوده و اولويت هاي آن با اولويت هاي وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و نيازهاي جامعه منطبق باشد. هدف دانشگاه در برنامه ريزي ها، رشد و ارتقاي علمي همايشها ، كاهش هزينه هاي مالي همايش و احتراز از اصراف است
 
 
نوشته شده در   شنبه هشتم بهمن 1390 
ویرایش شده در دوشنبه هیجدهم بهمن 1395