منوی اصلی
 
  دعوت از کارشناسان خارجی

معرفی: جهان امروز دنيايي آكنده از تغييرات متنوع و سريع، توام با ظهور و رواج فناوريهاي برتر و گسترش روزافزون عرصه هاي مختلف علمي است. عصر كنوني عصري است كه ارتباط و تعامل علمي با سازمانهاي ملي و بين المللي از اهميت بيشتري برخوردار خواهد بود. يكي از راههاي تبادل آخرين اطلاعات علمي و فناوريهاي جديد با ساير نهادها و سازمانهاي علمي بين المللي، دعوت از اساتيد برجسته علمي بين المللي و یا اعزام محققان و مسئولان دانشگاه به مجامع علمی بین المللی است که این امر به منظور عقد تفاهم نامه هاي دوطرفه، برگزاري كارگاههاي آموزشي، راه اندازي بخشها و واحد هاي جديد، شركت و ارائه مقاله در كنگره هاي دانشگاهي صورت مي گيرد.در واقع هدف از دعوت افراد و یا اعزام به بازدیدهای علمی، اطلاع يافتن از دانش و فناوريهاي نو و انتقال آن به دانشگاه و نیز شناساندن پتانسیل های علمی موجود می باشد.

نوشته شده در   پنجشنبه ششم بهمن 1390 
ویرایش شده در چهارشنبه سیزدهم دي 1391