منوی اصلی
 
  جذب هیئت علمی وابسته

مقدمه و شرح وظایف

توسعه سیاستگذاری،مدیریت و قوانین یکی از اصلی ترین محورهای نقشه جامع علمی سلامت کشور می باشد. در همین راستا در نقشه جامع علمی سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز، یکی از راهبردهای تدوین شده برای نیل به هدف فوق((انعطاف پذیر نمودن استفاده از منابع انسانی در جهت اهداف دانشگاه)) عنوان گردیده است. که به منظور عملیاتی نمودن راهبرد ذکر شده موارد ذیل در دست اقدام بوده و پس از تکمیل اطلاعات متعاقبا در سایت بارگذاری خواهد گردید.

1. تهیه پیش نویس آیین نامه جذب اعضا هیات علمی وابسته (افتخاری)

2. جمع آوری اطلاعات مربوط به دانش آموختگان دانشگاه و اساتید ایرانی مقیم خارج از کشور و تهیه بانک اطلاعاتی مربوطه

3. تدوین فرایندهای اداری لازم و فلوچارت مربوطه با هماهنگی سایر معاونتهای ذیربط

4. تعیین زمینه های آموزشی، پژوهشی،درمانی یا مشاوره ایی جهت همکاری با اساتید وابسته

 

نوشته شده در   پنجشنبه ششم بهمن 1390 
ویرایش شده در چهارشنبه سیزدهم دي 1391