پنجشنبه 30 شهريور 1396 - 29 ذو الحجة 1438
  برچسب شده با رئیس دانشگاه
مطالب/ دیدار رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه قاضی ترکیه با رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز                            
      -
شنبه 7 آذر 1394