چهارشنبه 1 آذر 1396 - 03 ربيع الأول 1439
  فرمها
فرم مشخصات هیات علمی وابسته  (word)   (pdf)
فرمت قرارداد با هیات علمی وابسته  (word)   (pdf)
جدول هزینه ای معادل سازی شده خدمات اساتید افتخاری   (pdf)
نوشته شده در   چهارشنبه بیستم بهمن 1395 
ویرایش شده در چهارشنبه بیستم بهمن 1395