منوی اصلی
 
  فرمها

1- فرم مشخصات هیات علمی وابسته  (word) (pdf)
2- فرمت قرارداد با هیات علمی وابسته  (word) (pdf)
3- جدول هزینه ای معادل سازی شده خدمات اساتید افتخاری (pdf)
نوشته شده در   چهارشنبه بیستم بهمن 1395 
ویرایش شده در شنبه بیست و یکم بهمن 1396