صفحه خانه نقشه سایت تماس با ما
چهارشنبه 6 خرداد 1394 - 08 شعبان 1436 - 27 مه 2015
 معاون مدیر روابط بین الملل


نام و نام خانوادگی : دکتر حسین عبدالهی

     رشته تحصیلی : پزشکی                 

     پست الکترونیک: IRO@tbzmed.ac.ir

     تلفن تماس: 04133341249

               نمابر: 04133344280