صفحه خانه نقشه سایت تماس با ما
دوشنبه 6 بهمن 1393 - 05 ربيع الثاني 1436 - 26 ژانویه 2015
معاون مدیر روابط بین الملل


نام و نام خانوادگی : دکتر حسین عبدالهی

     رشته تحصیلی : پزشکی                 

     پست الکترونیک: IRO@tbzmed.ac.ir

     تلفن تماس: 04133341249

               نمابر: 04133344280