صفحه خانه نقشه سایت تماس با ما
دوشنبه 7 ارديبهشت 1394 - 07 رجب 1436 - 27 آوریل 2015
 معاون مدیر روابط بین الملل


نام و نام خانوادگی : دکتر حسین عبدالهی

     رشته تحصیلی : پزشکی                 

     پست الکترونیک: IRO@tbzmed.ac.ir

     تلفن تماس: 04133341249

               نمابر: 04133344280