چهارشنبه 27 فروردين 1393 - 15 جمادى الثانية 1435 - 16 آوریل 2014
 مدیر روابط بین الملل

 

 

 

 

مدیر کل روابط بین الملل

نام و نام خانوادگي:

ميزان تحصيلات:

رشته تحصيلي:

مرتبه علمي:پست الكترونيكي:

تلفن تماس: 3341249-0411

نمابر: 3341249-0411