منوی اصلی
 
 نقشه گوگل مپ
گوگل مپ
 
  تماس با ما
نشانی دفتر: آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان گلگشت، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، طبقه2 - مدیریت امور بین الملل
پست الکترونیکی:   iro@tbzmed.ac.ir
 041-33341249 : تلفن دفتر مدیریت امور بین الملل

کارکنان مدیریت امور بین الملل :

مدیر امور بین الملل : دکتر حسین مشهدی عبدالهی
  abdolahih@tbzmed.ac.ir : پست الکترونیکی
تلفن تماس :  33341249 -041
 
کارشناس امور بین الملل : سمیه آقابکلو
 agabaklus@tbzmed.ac.ir : پست الکترونیکی
تلفن تماس :  33341249 -041

کارشناس امور بین الملل : طاهره فریدوند
  faridvandt@tbzmed.ac.ir : پست الکترونیکی
 تلفن تماس :  33341249 -041

کارشناس امور بین الملل : امیر شجاعی
  shojaeia@tbzmed.ac.ir : پست الکترونیکی
  تلفن تماس :  33341249 -041
نوشته شده در   چهارشنبه پنجم بهمن 1390 
ویرایش شده در شنبه چهاردهم بهمن 1396