چهارشنبه 1 آذر 1396 - 03 ربيع الأول 1439
  تفاهم نامه ها

تفاهم نامه های داخلی

1. تفاهم نامه همکاریهای علمی بین دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مرکز تحقیقات بیومتریال دانشگاه تهران

2. تفاهم نامه همکاریهای های مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی تبریز و واحد جهاد دانشگاهی استان


نوشته شده در   شنبه هشتم بهمن 1390 
ویرایش شده در يکشنبه بیست و ششم آذر 1391