چهارشنبه 1 آذر 1396 - 03 ربيع الأول 1439
  تفاهم نامه ها

 

تفاهم نامه های بین المللی

1. تفاهم نامه همکاریهای علمی بین دانشگاه علوم پزشکی تبریز و موسسه ارتقا سلامت و آموزش گرجستان

2. تفاهم نامه همکاریهای علمی بین دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشکده پرستاری دانشگاه هاولر عراق

3. تفاهم نامه همکاریهای علمی بین دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشکده پرستاری دوهوک عراق

4. تفاهم نامه همکاریهای علمی بین دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشگاه علوم پزشکی هاولر عراق

5. تفاهم نامه همکاریهای علمی بین دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان

نوشته شده در   شنبه هشتم بهمن 1390 
ویرایش شده در يکشنبه بیست و ششم آذر 1391