چهارشنبه 1 آذر 1396 - 03 ربيع الأول 1439
  برگزاری گردهمائی های علمی -فرمها
فرم درخواست برگزاری گردهمائی های بین المللی (word)   (pdf)

چک لیست ارزیابی گردهمائی های بین المللی (word)   (pdf)

فرم درخواست برگزاری گردهمائی های علمی دانشگاهی (word)   (pdf)

فرم گزارش نهائی برگزاری گردهمائی ها (word)   (pdf)

فرم قرارداد با دبیران اجرائی (word)   (pdf)
نوشته شده در   شنبه هشتم بهمن 1390 
ویرایش شده در يکشنبه سوم ارديبهشت 1396