چهارشنبه 1 آذر 1396 - 03 ربيع الأول 1439
  واحد اعزام به گردهمائی های بین المللی - کارشناس
نام و نام خانوادگی: طاهره فریدوند  
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد- مترجمی زبان انگلیسی
پست سازمانی: مترجم
پست الکترونیکی: faridvandt@tbzmed.ac.ir
تلفن تماس: 33370119-041
محل کار: ساختمان مرکزی شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی تبریز-طبقه سوم-معاونت تحقیقات و فناوری-مدیریت روابط بین الملل-اتاق شماره 312
 
نوشته شده در   پنجشنبه ششم بهمن 1390 
ویرایش شده در شنبه سی ام بهمن 1395