چهارشنبه 1 آذر 1396 - 03 ربيع الأول 1439
  دعوت از کارشناسان خارجی(فرمها)
 

1.     راهنمای درخواست روادید

2.      فرم دعوت از اتباع آمریکایی                                                                                                  

3.     نکات راهنمای تکمیل و ارسال فرم دعوت از کارشناسان و میهمانان خارجی 

4.      فرم اطلاعات همایش

5.       فرم خلاصه بیوگرافی میهمان خارجی

6.      فرم اتباع آمریکایی - انگلیسی

7.     فرم حراست - حضور اتباع بیگانه در کشور

 
 
نوشته شده در   پنجشنبه ششم بهمن 1390 
ویرایش شده در سه شنبه هفدهم مرداد 1396